לומדים, יוצרים ומשלבים.

נשק וסע

3/10/21

הורים יקרים,

הרשות העירונית לבטיחות בדרכים, עמותת עיניים בדרכים, הנהלת בית הספר והנהגת
ההורים משתפים פעולה להגברת הבטיחות בדרכים בקרבת מוסד החינוך.

אנו ממשיכים ביישום מיזם "נשק וסע בבטחה" בבית ספרכם ולשם כך, גובשו נהלי התנהגות
בסביבת בית הספר על דעת השותפים.

אתם ההורים נקראים ליישם את הנהלים, לציית ולקבל ברוח טובה את הוראות התורנים
למען הגברת הבטיחות בדרך. כמו כן תיקראו לתת כתף ביישום הנהלים בתורנויות שיקבעו
ע"י וועד ההורים וההנהלה.

הנהלים קבועים ויישומם יימשך בכל תקופת הלימודים.
הבה נשתף פעולה ברוח טובה למען בטיחות ילדינו ולמען עתיד בטוח יותר בדרכים.

נהלי העלאה והורדת תלמידים:
 העלאה והורדת תלמידים תתבצע רק בקטע המקצה המסומן והמתומרר.
 נא לקצר את משך העצירה ככל הניתן על מנת לפנות מקום לכלי רכב הבאים בתור.
 לאחר הורדת הילד יש לפנות להמשיך בנסיעה זהירה כחוק.
 אין להחנות את הרכב באזורי העלאה והורדת תלמידים. הורה המבקש ללוות
את ילדו מתבקש לחנות במקום מתאים ולחצות את הכביש בזהירות במעבר
החצייה ולא בין המכוניות הנוסעות.
 הדרכה נוספת ניתן לקבל בתיאום מראש ע"י מנהלת הרשות לבטיחות בדרכים.

תודה על שיתוף הפעולה,
הרשות העירונית לבטיחות בדרכים, עמותת עיניים בדרכים, הנהלת ביה"ס והנהגת הורים

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת