לומדים, יוצרים ומשלבים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת